Een bruiloftsfeest

Regisseur: Jos van Dijk

Genre: satirisch komedie

Locatie: een hele grote draaibare bruiloftstaart midden in de zaal, het publiek zit er omheen.

Uitvoeringdata: zaterdag 17 maart en zondagmiddag en zondagavond 18 maart 1987 in ons theater 'Het Wapen van Zijpe'

In het najaar van 1946 werd onze toneelvereniging OEK opgericht. In 1986 bestonden we dus 40 jaar en dat moest gevierd worden met een jubileumuitvoering en daaraan gekoppeld een jubileumfeest voor het hele dorp en een speciale reünieavond voor oud-spelers.
Toneeladviseur, Jos van dijk, die bij ons in Schagerbrug woont, werd gevraagd een stuk voor ons te schrijven (zie hier onder) en te regisseren. Om de vereniging een nieuwe impuls te geven werden voor het stuk oud-spelers en debuten gevraagd. Uiteindelijk werd het een bezetting van 25 spelers. Omdat het, door de grote groep, lastig was een repetitieavond te vinden, werd besloten om meteen twee avonden in de week te repeteren, te weten vrijdag- en zondagavond van september tot januari. Het werd een hele heftige, maar gezellige oefenperiode met uiteindelijk een prachtige voorstelling, gespeeld op een bruiloftstaart!

Debutanten: Lida Sneekes, Annet Ooijevaar, Sonja Tuinman, Gery Blaauwboer

Korte inhoud:
'n Bruiloftsfeest is geschreven in de traditie van ‘De Bruiloft" van Tsjechow en "De Burgermansbruiloft" van Bertolt Brecht. Het stuk neemt als zodanig een loopje met de gang van zaken, zoals die op een bruiloft, anno 1964, zou moeten gaan: de waarden die aan het trouwen verbonden zijn, de oordelen en vooroordelen van wederzijdse families, de verschillende geaardheid van wederzijdse families, haat en nijd onderling, de frustraties van in het huwelijk vastgelopen echtparen, de traditionele stukjes en liedjes, die op een bruiloft gebezigd moeten worden, dat alles wat het trouwfeest tot een ceremonie en tegelijkertijd komediant poppenspel kan maken, staat centraal in deze lange eenakter.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Vorige Volgende >