Rabo Club Support een mooi succes!

Ruim EUR 1.000,-- voor Ons Eigen Keuken

Wat een mooie cheque zeg

Dit jaar mochten we weer mee doen met de Rabo Club Support en met een mooi resultaat. Gisteren heeft Wil Linting als bestuurslid van 'Ons Eigen Kroeg' de cheque in ontvangst mogen nemen waarop een bedrag van EUR 1.010,94 staat vermeld.

Bedankt voor uw stem!

Wij willen iedereen bedanken die op ons heeft gestemd. Als bestuur is het mooi te ervaren dat uw het belang van het dorpscafé steunt. Want wat is Schagerbrug zonder 'Ons Eigen Kroeg'?

Nieuwe keuken

Het geld gaan we gebruiken voor de verbouwing van de keuken in het dorpscafé. Deze voldoet niet meer aan deze tijd en is niet functioneel om als vrijwilliger in te moeten werken. Een mooie uitdaging die we weer met veel vrijwilligers zullen aangaan.

Wij zien u graag weer in Ons Eigen Kroeg