Geschiedenis

Hoe OEK is ontstaan

Ons Eigen Kring (OEK) werd opgericht in de nazomer van 1946 door de dames de Graaf, Bruin en Breebaart. Dit werd besloten aan de keukentafel, terwijl op dat moment de plaatselijke slager Joop van der Molen binnenkwam voor de wekelijkse bestelling. Ze vertrouwden hun idee toe aan Joop en hij stemde volledig in met het plan.

Eerste optreden

Het eerste optreden was al in januari 1947 met het blijspel "De Doofpot" onder regie van Mevrouw Bakker-Breed. Met dit stuk werd ook al ‘uit' gespeeld in St. Maarten. Hierbij zei de voorzitter van de Nutvereniging van Sint. Maarten in zijn openingswoord, dat dit ploegje uit Schagerbrug er waarschijnlijk niet zoveel van zou maken. Maar na afloop kon hij in zijn slotwoord OEK alle hulde toezwaaien voor een bijzonder goed geslaagde uitvoering.

In 1947 werd slager Joop van der Molen (zie foto) voorzitter en werd de vereniging een feit. Deze functie zou hij gaan bekleden tot 1979! Een toneelman in hart en nieren. Zijn vrouw Bets werd al snel als souffleuse binnengehaald. Er werd altijd gerepeteerd in het café “Wapen van Zijpe”. 

Grote successen en prijzen

Na zes jaar regie van mevrouw Bakker-Breed brak in 1952 het tijdperk aan onder de regie van mevrouw Breebaart. Spelers van het eerste uur waren destijds de heren P. Bruin, J. van der Molen, M. Jimmink, en de dames Schipper, Marees, de Graaf en Bruin. Er werd ook veel in andere omliggende dorpen gespeeld om de kas op peil te houden.

Met de stukken Tante Roosje (1951), Rebecca(1955), Moord in de pastorie (1959), Plantage Tamarinde (1960) werden grote successen geboekt en prijzen gewonnen. Ster van OEK was ongetwijfeld Anna Bruin, die als Tante Roosje en in vele andere rollen eerste prijzen wist te behalen. Zij kreeg ook de Rederijkersspeld toegekend (door Joop van der Molen, mede oprichter van OEK). 

Na mevrouw Breebaart, die in 1965 met de regie stopte, volgde enkele jaren Mej. Bruin bij wie de repetities lang duurden; één uur 's nachts was geen uitzondering. Toen kwam regisseur Harry Bakker. Dit werd het begin van een opwaartse lijn bij OEK. Daarna namen Jan en Jeanne Krijgsman voor vele jaren het roer over. Zij zorgden ervoor dat de vereniging goede stukken speelde en veel succes behaalde met o.a. Vingers van de macht, Zwanen van de Theems en Plaza Hotel. Spelers uit die tijd waren Ger Roos, Piet Mosch, Ella Rijs, Annet Meijering, Peter en Gré Zeeman, Ria Schaap, Gerda Toes, Jos Post, Carla Rampen en Jan Tragter. Er werd in heel Noord Holland gespeeld zoals in Beverwijk, Hoorn, Alkmaar. Ook werd elk jaar deelgenomen aan het éénakterfestival in Schagen en niet zonder succes.

Magere jaren

Vlak voor het 40-jarig jubileum dreigde OEK opgedoekt te worden. Weinig spelers en vooral weinig belangstelling vanuit het dorp. Voor het jubileumstuk besloot het bestuur oud-leden aan te schrijven om voor één keer mee te spelen in dit stuk. Tevens werden enkele nieuwe leden benaderd. Jos van Dijk, toneeladviseur van het NHCA (Noord Hollands Centrum voor Amateurtoneel) en tevens dorpsgenoot werd gevraagd ons voor één keer te regisseren. Hij stemde toe en schreef zelfs het jubileumstuk "Een Bruiloftsfeest".

Ommekeer

Dit jubileumjaar, 1987, werd de ommekeer voor onze toneelvereniging. Er kwamen nieuwe regisseuses, zoals Marjo Rens, en niet te vergeten Joke Westra, die ons negen jaar lang heeft geregisseerd. Met veel elan wist zij de toneelstukken op een prachtige manier neer te zetten. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een fantastische decorploeg onder leiding van John de Nijs en Pieter Jan Zijlstra. In deze periode waren er twee voorzitters, Sjoerd van Zanten en Paul Dekker (1992 tot 2013), die op hun enthousiaste wijze ervoor zorgde dat de randvoorwaarden optimaal waren. 

Nadat we een paar jaar aantrekkelijke voorstellingen ten tonele hadden gebracht, was de belangstelling van het dorp gewekt. In 1990 besloten we om donateurs en sponsoren te gaan werven en met succes. Christien ten Veen heeft van 2003-2015 de regie in handen gehad. Ze heeft het niveau verhoogd door haar passie en drive. In 2005 zijn we erin geslaagd om een website te laten bouwen. Het mooi te zien dat deze site elk jaar door meer bezoekers wordt bezocht. We genieten al jaren van grote belangstelling en spelen elk seizoen zes keer voor een volle zaal in ons dorpstheater "Ons Eigen Kroeg". We spelen verschillende genres van thriller, klucht, drama tot musical in een prachtig decor en geweldige kleding. Ons publiek weet dat zeer te waarderen.

Wie de jeugd heeft , heeft de toekomst

Sinds september 2006 beschikken wij over een jeugdafdeling. Aanvankelijk meldden zich zo’n 66 kinderen aan, die graag toneel wilden spelen. Schagerbrug en omgeving hebben al kunnen genieten van zeer succesvolle uitvoeringen. Onder andere Ja Zuster Nee Zuster, Pluk van de Petteflet, Annie, Grease, De Jantjes, Highschool musical, Doe Maar, Zorro, All shook Up en nog veel meer, deden de zaal in het dorpstheater vollopen met enthousiast publiek. 

Een legendarische voorstelling was zonder twijfel Doe Maar de musical. De spelers leverden een topprestatie met unieke begeleiding van een band. De recensies in de kranten waren lovend. Veel leden van het eerste uur spelen ook nu nog mee. Er zijn nu twee groepen, die beide een musical opvoeren.