Hoe gaat het met ons dorpscafé?

Aan de heren Pronk en de vrijwilligers ligt het niet!

We mogen best trots zijn!

Wat de functie van ons dorpcafé is weten gelukkig veel inwoners van ons dorp. Het is de laatste jaren weer ouderwets gezellig. Dit komt omdat we activiteiten organiseren voor jong en oud. Onze bezoekers zijn hier erg enthousiast over en we hebben de gunfactor. En daar zijn we als commissie best trots op. 

Wij zijn voorlopig beperkt open

Het bestuur van Stichting Ons Eigen Kroeg heeft een bijeenkomst gehad met de heren Pronk. Zij zijn eigenaar van het gebouw van het café. Wij hebben besproken wat de negatieve gevolgen zijn van corona voor ons café en natuurlijk onze omzet. Veel vaste bezoekers kunnen door de huidige situatie het café niet bezoeken en in het belang van de gezondheid van iedereen organiseren we geen activiteiten. Het café is alleen opgesteld voor biljartverenigingen en de toneelvereniging OEK gaat de repetities weer opstarten. Dit volgens de richtlijnen van de RIVM. 

Dit heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor ons saldo op de bank en geplande investeringen kunnen niet worden gedaan of worden uitgesteld. 

Bedankt!

Wij willen de heren Sam en Arjen Pronk bedanken dat ze met ons meedenken om onze kosten laag te houden. Ook zijn er veel vrijwilligers die kosteloos werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn in verband veiligheid of storingen. Zonder deze hulp waren wij als commissie niet in staat geweest om het café open te houden en zouden we niet aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen.

Foto: Milou Bregman, Huub Tiebie, Sam en Arjen Pronk